Java Arendus

Arenduse tööriistad, nagu näiteks Eclipse, IntelliJ IDEA, JDeveloper, NetBeans, Oracle SQL Developer, JIRA, Wiki, Bamboo, Sonar, Chef, SVN, Git, CVS, etc. kuuluvad meie igapäevasesse töökeskkonda.

Meie teenused:

  • Java arendus kasutades Spring, SWT, Swing, JNI, Struts, REST, SOAP, Tomcat, WebSphere, JBoss
  • Andmebaasi abstraktsiooni paigaldajaga andmebaasi arendus, kasutades Hibernate, iBATIS, EJB, JPA
  • Java Web UI arendus, kasutades GWT, Smart GWT, ICEfaces, JSP
  • Eclipse või Lotus Notes Plugins arendus, kasutades Eclipse RCP või Lotus Expeditor
  • ESB (UltraFast, Fuse, Mule, Sonic, etc.), MOM (ActiveMQ, RabbitMQ, HornetMQ, ZeroMQ, A-MQ, etc.)
  • High-performance klaster ja keskarvuti süsteemid
  • Andmebaasi arendus kasutades Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Firebird, DB2 ja muud
  • SQL dialektid: PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, PSQL, SQL/PSM ja muud
  • Kvaliteeditagamine: testjuhtumite loomine, ühiktestide ning automatiseeritud Selenium ja Cucumber UI testide implementeerimine, laadimistestide realiseerimine kasutades JMeter ja sooritusteste, manuaalne UI testimine
  • Projektijuhtimine, tehnoloogiaalane uurimistöö, konsulteerimine, tarkvara konstrueerimine/arhitektuur